Overige vaste activiteiten

In de Vredekerk kunnen verder nog activiteiten worden gehouden die niet onder een specifieke groep vallen.

De volgende "vaste" activiteiten vallen hier onder:

 (Nog nader in te vullen)