De volgende maatregelen gelden voor onze gasten. Onze medewerkers kunnen u hier op aanspreken in het geval er niet aan deze regels wordt voldaan.

 • We ontvangen gasten alleen tijdens de lunch, reserveer vooraf om zeker te zijn van een plekje binnen
 • Als u al weet wat u zou willen nuttigen, bestel dit dan direct tijdens het reserveren (zie onze lunchkaart)
 • Binnen zijn maximaal 16 gasten tegelijk toegestaan
 • Lunchen kan alleen op werkdagen van 11:30 t/m 14:00 uur
 • Komt u lunchen zonder afspraak (reserveren) dan bekijkt onze dienstdoende medewerker of er nog ruimte is om u in de ‘Eeterie’ (binnen) toe te laten (reserveringen gaan voor)
 • Afhalen van maaltijden (dinsdag & donderdag), lunch (werkdagen) en ‘GOUD’-weekend moment (vrijdag) alleen op afspraak na reserveren/bestellen
 • Zowel binnen als op ons terras geld 1,5 meter afstand houden
 • Er mogen maximaal 3 personen aan een tafel plaatsnemen (met 1,5 meter afstand) tenzij u allen afkomstig bent uit 1 huishouden. In dat geval vervalt het maximum aantal van 3 personen en de 1,5 meter afstand regel bij u aan tafel. De afstand tot andere gasten en medewerkers blijft echter ten alle tijden 1,5 meter.
 • Bij ziekte verschijnselen dient u uw reservering op voorhand te annuleren
 • U meld u binnenkomst op het gereserveerde tijdstip. De dienstdoende medewerker doet een gezondheidscheck en vraagt u uw handen te desinfecteren met het daarvoor bestemde middel. Daarna wordt u naar een tafeltje begeleid (op gepaste afstand)
 • Het is de bedoeling dat u aan dit tafeltje blijft zitten tijdens uw verblijf bij ons (m.u.v. toiletbezoek en betaling)
 • Toiletbezoek is mogelijk, maar er mag maar 1 persoon tegelijk. Bij de ingang naar de toiletten is een ketting. Is die open dan kan er iemand naar toilet. U sluit de ketting achter u als u het toilet bezoekt. Bij het verlaten van het toilet opent u de de ketting weer.
 • Wij maken de contactplekken (deurklinken etc) en toiletten zeer regelmatig schoon. Daarnaast zal er in het toilet ook een schoonmaakmiddel staan met wegwerp-doekjes, zodat u zelf desgewenst ook extra schoon kunt maken
 • De bestelling wordt voor u op een serveerwagentje gezet met in acht neming van de 1,5 meter afstand en er wordt gevraagd of u dit zelf van het wagentje wilt pakken (er wordt niet aan tafel geserveerd)
 • Betaal zo mogelijk met pin. Het pin-apparaat wordt op een dienblad naar u toegeschoven. Na iedere betaling zal het apparaat worden gereinigd. Dit kan betekenen dat u even dient te wachten alvorens u kan betalen.
 • Op het terras gelden in principe dezelfde maatregelen als binnen. Voorkom echter te veel in- en uitlopen. En blijf zo veel mogelijk aan uw eigen tafel zitten.
 • Voor afhalen van bestelling geldt ook: melden bij ingang (niet zomaar doorlopen). Ook hier volgt een gezondheidscheck en komt u niet als u ziekte verschijnselen heeft. De bestelling zal aan u geleverd worden bij de ingang van het gebouw alwaar u ook met pin kan betalen.