SaT Benefiet diner 2016

SAT

Vrijdag 9 december houden wij weer ons jaarlijkse benefiet diner voor Samen aan tafel.

Een avond lekker eten tegelijk met leuk amusement. Geef u ook op.....

De opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan "Samen aan Tafel".

Hierdoor kunnen weer verschillende mensen (met een kleine beurs of eenzaam) elke woensdagavond deelnemen aan een diner.

Klik hier voor de bijbehorende flyer

Beste allemaal, 

Voor de zesde keer wordt het Benefietdiner Samen aan Tafel georganiseerd. Het goede werk van Samen aan Tafel verdient het om ondersteund te worden. Wekelijks zetten talloze vrijwilligers zich in voor dit goede doel. En wij kunnen dat werk ondersteunen door één keer per jaar aan te schuiven aan het benefietdiner en samen te eten, te genieten van muziek en van elkaar.

Iedereen is weer van harte uitgenodigd en van harte welkom!

Het Benefietdiner wordt gehouden op vrijdag 9 december 2016 vanaf 18.00 uur in de Lies Visser-zaal van de Vredekerk. Het adres van de Vredekerk is:

van der Duyn van Maasdamweg 216,

9602 VT Hoogezand.

Uiteraard is er ook weer livemuziek! Voor de zesde keer verleent het Chr. Fanfarekorps Juliana weer belangeloos haar medewerking. En de vrolijke zangers Oet ’t Harkstederland, Shantykoor de Raaitvinken, zijn ook van de partij.

Doel van de Stichting is om mensen die het moeilijk hebben elkaar één keer per week te laten ontmoeten rondom een maaltijd. En al 17 jaar zorgen de vrijwilligers van Samen aan Tafel elke woensdagmiddag/-avond voor een maaltijd en ontmoeting.

Gemiddeld 80 personen per week ontmoeten elkaar rondom het eten in de Vredekerk. Het eten wordt bereid door deelnemers aan het werkleerproject van St. Baanvak.

Samen Aan Tafel kost per week bijna € 500. Door deel te nemen aan het Benefietdiner helpt u dit prachtige initiatief. Het Benefietdiner van 9 december wordt ook voorbereid door deelnemers van het werkleerproject en zal worden geserveerd door de vrijwilligers van SAT.

Opgeven voor het Benefietdiner kan bij Johan Klapwijk via e-mail:

Bij uw opgave ook vermelden als er wensen zijn voor het eten, zoals vegetarisch of speciale diëten.

De kosten voor het benefietdiner zijn € 27,50 per persoon, exclusief drankjes. Graag ontvangen wij uw opgave voor het Benefietdiner uiterlijk 7 december.

Om de organisatie op de avond van het Benefietdiner soepel te laten verlopen, verzoeken wij u vooraf te betalen. Bij de betaling graag de namen vermelden van de personen die komen.

Betalen kan op rekeningnummer NL02 INGB 0007 9587 37 t.n.v. Stichting Samen aan Tafel.
En weet u nog andere belangstellenden, stuur deze uitnodiging gerust door!

Met vriendelijke groet, Johan Klapwijk en Ernst Ottens

P.S. Uiteraard mag er ook een donatie worden gestort op rekeningnummer NL02 INGB 0007 9587 37
t.n.v. Stichting Samen aan Tafel.