Sinds vorige week n.a.v het advies van de regering, hebben wij bepaald dat we zelf op het project mondkapjes dragen. De deelnemers wordt ook dringend verzocht een kapje te dragen tijdens zijn/haar werkzaamheden.

Ook bezoekers verzoeken wij dringend om ook een mondkapje te dragen. Daarnaast blijft de 1,5 meter regel gewoon van kracht. Wij zijn constant in beweging en we willen toch graag “veiligheid voor iedereen”.

Tijdens het zitten aan een tafel, als je een lunch wilt reserveren, mag het kapje af, maar tijdens het lopen in de ruimte graag een mondkapje gebruiken.

Dit betekent voor “afhaler van maaltijden” ook het dringende verzoek om een mondkapje te dragen, ook al ben je maar korte tijd binnen.

Alle andere voorzorgsmaatregelen blijven gewoon van kracht. Zoals het handen ontsmetten voor binnenkomst en bij het verlaten van ons.

We hopen en rekenen op jullie medewerking.