Doel en visie van het ontmoetingscentrum

Een sociaal en sterk Gorecht-West

(Samenwerking tussen organisaties en wijkbewoners)

De “Vredekerk” is het WijkontmoetingsCentrum (WOC) in de wijk Gorecht-West te Hoogezand. Het doel van de “Vredekerk”, is het zijn van een laag drempelige ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners ongeacht de culturele achtergrond. Dit betekent dat we laagdrempelige toegang willen bieden voor de diverse activiteiten aan een zo breed mogelijk publiek.

Onze visie hierop is met vele organisaties en vrijwilligers, samen voor een ieder in de wijk, die daar behoefte aan heeft, te zorgen voor ondersteunen in zijn of haar dagelijkse (sociale) leven. Dit kan zijn door het aanbieden van een dagbesteding, het in contact brengen met (hulp) organisaties, of het bieden van een reïntegratie plek. Maar ook door een kopje koffie te kunnen komen drinken of te kunnen lunchen en zo andere mensen te leren kennen.

Om dit alles te kunnen realiseren is er samenwerking met bijvoorbeeld BWRI, Lefier, Lentis, "Samen aan Tafel", de Voedselbank, de Bewonerscommissie, Fier4Grûn, het Noorderpoort College en vele vrijwilligers. Ook bieden we onderdak aan activiteiten die er op gericht zijn om de wijk te ondersteunen of in beweging te krijgen. Of activiteiten die betrekking hebben op de wijkvernieuwing die nu in volle gang is in Gorecht-West.