Geschiedenis

Van "Hij is onze Vrede"-kerk tot Wijkontmoetingscentrum "Vredekerk"

(de architect, bouw, verbouw en gebruik)

Hij-is-onze-Vrede kerk

"Hij is onze Vrede"-kerk in zijn gloriedagen

Al spreken de verschillende informatiebronnen elkaar tegen qua bouw en opleverdatum (1967-1969), is en blijft het gebouw een markant herkenningspunt in de wijk Gorecht-West te Hoogezand. De Vredekerk is een ontwerp van “Groninger Ploeglid” Egbert Reitsma die, samen met zijn zoon, als architecten dit gebouw vorm hebben gegeven. Het is de laatste kerk die door Egbert Reitsma is ontworpen.

Egbert Reitsma

Egbert Reitsma

Zoals kenmerkend voor E. Reitsma, is de functionaliteit van het gebouw leidinggevend geweest in het ontwerp en vormen verschillend gebruik en combinatie van materialen de architectonische aspecten van het gebouw. E. Reitsma stond er om bekend om bouwmaterialen te gebruiken als kunst uitingen in het ontwerp van een bebouw. Zoals ornamenten uit baksteen, het gebruik van glasblokken in plaats van ramen (zie foto van het orgel hieronder), het combineren van verschillende soorten baksteen voor het creëren van dieptewerking en alternatieve vormen van lichtkoepels. Zeer kenmerkend is het gebruik van rechte lijnen onder verschillende hoeken om Gotische krommingen te suggereren. Door zijn creative manier van werken met baksteen wordt hij wel “de Meester in baksteen” genoemd.

Baksteen beeld door E. Reitsma

"Don Quichotte" door E. Reitsma

Ook in de Vredekerk komen al deze kenmerken van E. Reitsma naar voren. In de grote zaal (voorheen de kerkzaal), zijn de verschillende lagen baksteen zeer kenmerkend en het gebruik van ronde lichtkoepels en glasblokken. Ook de nissen en het podium in de grote zaal vormen een virtuele kromming terwijl ze enkel uit rechte lijnen bestaan. Om het gebouw zo functioneel mogelijk te maken, zijn er geen vaste banken gebruikt. Het hele oppervlak (600 zitplaatsen), van de grote zaal kon, op de spreekstoel en het podium na, op verschillende manieren worden ingericht. Om deze zelfde reden is de orgelvloer “zwevend” gebouwd om zo geen extra functionele ruimte in beslag te nemen. Ook bevond de kerkklok zich niet in een, anders functioneel loze, toren maar in een zuil naast de kerk.

Naast architect, was E. Reitsma ook schilder en maakte hij sculpturen uit baksteen waarvan dit beeld van 'Don Quichotte' zeer bekend is. Meer weten over deze Groninger architect en kunstenaar uit the Groninger Ploeg? Kijk dan eens op de website van “ Stichting Egbert Reitsma ”.

Het Pels orgen in de kerkzaal

Het "Pels" kerkorgel

In elke kerk hoort natuurlijk een orgel thuis. In de Vredekerk was gekozen voor een orgel van de orgelbouwende familie Pels. Gebouwd in 1968, is dit orgel voorzien van een elektrische windvoorziening die in de mahonie houten kast was ingebouwd. De kast is versierd met gekleurd glas en herbergt 6 manuaal fluitgroepen, 1 pedaal fluitgroep en 2 hulpregisters. Middels 2 mahonie houten deurtjes kan het orgel worden afgesloten. Een extra bijzonderheid van dit orgel is de apart geplaatste sub-bas achter het orgel in zijn eigen windlade en de enigzinds afwijkende intonatie van de despositie (octaaf 4’ bas/dis, prestant 8’ bas/dis, holpijp 8’bas/dis, roerfluit 4’ bas/dis, speelfluit 2’ bas/dis, apart mixtuur van 4 fluiten en 16’ sub-bas). In november 2005, toen er niet meer gekerkt werd in de Vredekerk, is het orgel verkocht aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.  Door de firma Steendam is het orgel verhuisd en opnieuw getoneerd in een meer voorkomende despositie. Het orgel doet nog steeds dienst in de aula van de Universiteit.

De geschiedenis van de klok van de kerk is echter moeilijk te achterhalen. Mocht iemand weten door wie deze klok is gegoten en wat er na afloop met de klok is gebeurd, dan kunt u contact opnemen met de webmaster. Ook zouden we graag in het bezit komen van foto’s gemaakt gedurende de bouw van de Vredekerk.

In 2004 werd er niet meer gekerkt in de Vredekerk. Door Lefier (toen nog Volksbelang) is de Vredekerk aangekocht en met hulp van veel vrijwilligers uit de wijk, omgebouwd tot het wijkontmoetingscentrum wat het nu is. In eerste instantie was er met de Gemeente afgesproken dat, na uiterlijk 5 jaar, de Vredekerk plaats zou maken voor nieuwe woningen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Vredekerk in een belangrijke behoefte voorziet in de wijk en dat de Vredekerk een spilfunktie kan vormen in de wijkvernieuwing die momenteel in gang is gezet. Gedurende deze wijkvernieuwing zijn de plannen voor de sloop van de Vredekerk dan ook eerst op de lange baan geschoven en is nog niet zeker wat er uiteindelijk met de Vredekerk zou gebeuren (renovatie of sloop).

De kerk nu, als Wijk Ontmoetingscentrum Vredekerk

Het huidige WijkOntmoetingscentrum "Vredekerk"

Vanaf 1 januari 2017 gaat er veel veranderen omtrent de Vredekerk en het NME.

Zo wordt de organisatie overgenomen door Werkpro en is het gebouw in handen gekomen van kerkgenootschap "Gemeente Gods". Hoe dit verder invulling krijgt is nog niet bekend. We proberen u hiervan zo veel mogelijk op de hoogte te houden.